תחום סרטי תעודה

 

תחום סרטי תעודה

 

בתחום זה תומכת הקרן בסרטי תעודה ישראליים וסדרות תעודה ישראליות. "סרט תעודה" מוגדר כסרט המתעד מציאות, המופק בגישה אמנותית או עיתונאית, ועומד בהגדרת סרט תעודה ישראלי בחוק הקולנוע ותקנותיו. בתחום זה הקרן תומכת בדרמות במסגרת מסלולי התמיכה הבאים:

  • מסלול להפקת סרטים של יוצרים/ות עם ניסיון מוכח
  • מסלול להפקת סרטים של יוצרים/ות בתחילת דרכם (סרטי ביכורים)
  • מסלול להפקת קופרודוקציות בינלאומיות
  • מסלול הנותן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל (סרטי פריפריה)
  • מסלול סרטי תעודה על אישים בעלי השפעה על תרבות ישראל
  • מסלול סדרות תעודה
  • מסלול סרטים קצרים (באורך 15 עד 30 דקות)
  • מסלול השלמת סרטים. למסלול זה הגשה נפרדת באתר ההגשות המקוון של הקרן.
  • מסלול לפיתוח תסריטים ופרויקטים. למסלול זה הגשה נפרדת באתר ההגשות המקוון של הקרן.

מסלולי הפקת ופיתוח סרטי וסדרות תעודה בנושא מלחמת ה-7 באוקטובר
בעקבות התקפת החמאס כנגד מדינת ישראל ב-7 באוקטובר, ובעקבות המלחמה שפרצה לאחר התקפה זו, פתחה הקרן מסלולים נפרדים לתמיכה בפיתוח ובהפקת סרטי וסדרות תעודה בנושא מלחמת ה-7 באוקטובר. למסלולים אלו תיוחד הגשה נפרדת באתר ההגשות המקוון של הקרן.

אלא אם צוין אחרת, הגשת בקשת תמיכה לסרט היא במסגרת מסלול הגשת הבקשות הכללי, ולא הגשה בנפרד. הקרן ממיינת ובוחנת את כל ההגשות המגיעות אליה בהתאם למסלולים הנ"ל. במידה ובשנה מסוימת לא הוגשו בקשות תמיכה במסלול מסוים, או שלא הוגשו בקשות תמיכה העומדות בקריטריונים האמנותיים המחייבים את הקרן, מסלול זה לא יופעל באותה השנה. כמו כן, הפעלת כלל המסלולים מותנית ביכולת התקציבית של הקרן באותה שנה. הקרן מקבלת בקשות תמיכה מיוצרים/ות בתחום זה במועדי הגשה המפורסמים באתר האינטרנט של פרוייקט קולנוע במהלך השנה. יוצרים/ות המעוניינים להגיש בקשת תמיכה מתבקשים לקרוא בעיון את מסמך "כללים ונוהל" של פרוייקט קולנוע, ולהגיש בקשתם בהתאם למפורט בו.