חדשות

הזמנה כללית ראשונה להגשת בקשות לסיוע לשנת 2024 – הגשות עד ה-31.1.2024

שלום רב,

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי מזמינה בהזמנה כללית להגשת בקשות לסיוע (מועד הגשה) בתחומי הקולנוע השונים בהם פועל פרוייקט הקולנוע הישראלי. זהו מועד ההגשות הראשון של הקרן לשנת 2024, בהתאם להגדרות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע.

לתשומת לבכם, במועד זה מקדישה הקרן מסלולי הגשה נפרדים לבקשות לסיוע להפקתם ולפיתוחם של סרטים בנושא מלחמת ה-7 באוקטובר, בתחומי סרטים עלילתיים באורך מלא וסרטי תעודה.

הגשת הבקשות לסיוע לקרן במועד זה היא מיום פרסום הודעה זו, ועד יום רביעי, 31 בינואר 2024.

ההגשה במועד הקרוב פתוחה לתחומי ומסלולי התמיכה הבאים:

סרטים עלילתיים באורך מלא:

 • סרטים עלילתיים באורך מלא – הפקה

 • סרטים עלילתיים באורך מלא – השלמה

 • סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח

 • סרטים עלילתיים באורך מלא בנושא מלחמת ה-7 באוקטובר – הפקה
 • סרטים עלילתיים באורך מלא בנושא מלחמת ה-7 באוקטובר – פיתוח

סרטי תעודה:

 • סרטי תעודה באורך מלא – הפקה

 • סרטי תעודה – השלמה

 • סרטי תעודה – פיתוח

 • סרטי תעודה בנושא מלחמת ה-7 באוקטובר – הפקה

 • סרטי תעודה בנושא מלחמת ה-7 באוקטובר – פיתוח

לכל אחד מהמסלולים בתחום סרטי תעודה ניתן להגיש בקשות לסיוע לסרטי תעודה באורך מלא (מעל 30 דק'), לסרטי תעודה קצרים (15-30 דק') או לסדרות תעודה.

סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע:

 • סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע – הפקה, השלמה ופיתוח.

הגדרות תחומי התמיכה ומסלולי התמיכה השונים מפורטות באתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע הישראלי של קרן רבינוביץ:

https://www.cinemaproject.org.il

 

יוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש נדרשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; הקרן שומרת לעצמה את הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף. מסמך הכללים והנהלים המלא מצוי באתר האינטרנט של הקרן בקישור הבא:

https://www.cinemaproject.org.il/ns/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=153

בקשות לסיוע יתקבלו אך ורק באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע הישראלי של הקרן. כתובת אתר האינטרנט להגשת הבקשות היא:

https://forms.rabinovichfoundation.org.il/film

לתשומת לב מגישי ומגישות הבקשות:

 1. במסגרת בקשת תמיכה נדרשת הגשתם של מספר מסמכים (תסריט, תקציב וכיוצ"ב). יש להכין את המסמכים טרם הגשת הבקשה, בהתאם להוראות המפורטות במסמך הכללים והנהלים הנ"ל.
 1. בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, חובה להגיש לקרן את כל המסמכים המוגשים בבקשת התמיכה (פרט לטופס ההגשה המקוון ולמסמכי קורות החיים) ללא ציון שם המפיק.ה, הבמאי.ת או התסריטאי.ת. יש להקפיד כי אם צורפו לבקשה חומרי הצפייה (למשל: סצנה לדוגמא, טריילר, סרט קודם וכיוצא בזה), גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות היוצרים – לא בתיאור ובכותרת החומר המצולם, ולא בחומר המצולם עצמו ולא בשם הערוץ המקוון בו שמור החומר המצולם. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.
 1. בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש.ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא"ל אישור הגשה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא"ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב. במקרה בו לא הגיע דוא"ל אישור, יש לפנות לקרן לבירור קליטת הבקשה.
 1. אנו ממליצים למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים שלפני המועד האחרון להגשת הבקשות (יום רביעי, ה-31.1.2024). במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש.ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה. בנוסף, בשל עומס ההגשות והפניות לקרן סמוך למועד האחרון להגשת הבקשות, זמינות הקרן לפניות או לשאלות יוצרים.ות בנושא הגשת בקשת תמיכה בימים הסמוכים לפני המועד האחרון להגשת הבקשות תהיה מוגבלת.

תשובת הקרן לבקשה לסיוע תישלח לתיבת הדוא"ל שהוזנה בטופס ההגשה, יחד עם חוות דעת הלקטורים.יות וללא ציון שמותיהם, בהתאם להוראות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע. התשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה. 

לתשומת לבכם:
תמיכות פרוייקט הקולנוע הישראלי לשנת 2024 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן. החלטות הקרן יתקבלו על פי מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע שיהיו בתוקף בעת קבלת ההחלטות. במקרה בו מבחני התמיכה שיהיו בתוקף בעת קבלת ההחלטות יעמדו בסתירה לכללי ונהלי פרוייקט הקולנוע הישראלי המצויים בתוקף כיום, או בסתירה לאמור בקול קורא זה, יגברו מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע שיהיו בתוקף בעת קבלת ההחלטות.

 בהצלחה למגישי ולמגישות הבקשות!