חדשות

הזמנה כללית שנייה להגשת בקשות לסיוע לשנת 2023 – הגשות עד ה-1.8.2023

שלום רב,

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי מזמינה בהזמנה כללית להגשת בקשות לסיוע (מועד הגשה) בתחומי הקולנוע השונים בהם פועל פרוייקט הקולנוע הישראלי. זהו מועד ההגשות השני של הקרן לשנת 2023, בהתאם להגדרות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע.

הגשת בקשות התמיכה לקרן במועד זה היא מיום פרסום הודעה זו, ועד יום שלישי, 1 באוגוסט 2023.

ההגשה במועד הקרוב פתוחה לתחומי ומסלולי התמיכה הבאים:

סרטים עלילתיים באורך מלא:

 • סרטים עלילתיים באורך מלא – הפקה

במסגרת מסלול הפקת סרטים עלילתיים באורך מלא, פרט להגשות הרגילות, תפעיל הקרן במועד זה גם תת-מסלול נפרד לתמיכה בהפקת או השלמת קומדיות עלילתיות באורך מלא (ההגשה למסלול זה על ידי בחירת הגשה למסלול הפקת או השלמת סרטים עלילתיים באורך מלא, ובחירה בז'אנר "קומדיה" בשדה הז'אנר בטופס הגשת הבקשה המקוון)

 • סרטים עלילתיים באורך מלא – השלמה

 • סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח

במסגרת מסלול פיתוח סרטים עלילתיים באורך מלא, פרט להגשות הרגילות, תפעיל הקרן במועד זה גם שלושה תתי-מסלולים נפרדים:
-תת-מסלול פיתוח סרטים עלילתיים באורך מלא העוסקים בחוויה הישראלית-האתיופית

-תת-מסלול לפיתוח סרט עלילתי באורך מלא שהוא סרט ילדים, בשיתוף הפסטיבל הבינ"ל לסרטי ילדים וילדות סינמטק ת"א (ההגשה למסלול זה על ידי בחירת הגשה למסלול פיתוח סרטים עלילתיים באורך מלא, ובחירה בז'אנר "סרט ילדים" בשדה הז'אנר בטופס הגשת הבקשה המקוון)

-תת-מסלול לפיתוח פרוף-אוף-קונספט לסרטי אנימציה סרטים עלילתיים באורך מלא (למסלול פרוף-אוף-קונספט לסרטי אנימציה נדרשת הגשת מסמכים שונים מאלו הנדרשים בתחום פיתוח באופן כללי, בהתאם לאופיים השונה של סרטי אנימציה. פירוט המסמכים הדרושים מופיע בתיאור המסלול באתר הקרן).

סרטי תעודה:

 • סרטי תעודה באורך מלא (מעל 30 דק') – הפקה

 • סרטי תעודה קצרים (15-30 דק') – הפקה

 • סרטי תעודה – השלמה

 • סרטי תעודה – פיתוח

(לכל אחד מהמסלולים ניתן להגיש גם סדרות תעודה)

סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע:

 • סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע – הפקה, השלמה ופיתוח.

הגדרות תחומי התמיכה ומסלולי התמיכה השונים מפורטות באתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע הישראלי של קרן רבינוביץ:

https://www.cinemaproject.org.il

 

יוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש נדרשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; הקרן שומרת לעצמה את הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף. מסמך הכללים והנהלים המלא מצוי באתר האינטרנט של הקרן בקישור הבא:

https://www.cinemaproject.org.il/ns/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=153

בקשות תמיכה יתקבלו אך ורק באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע הישראלי של הקרן. כתובת אתר האינטרנט להגשת הבקשות היא:

https://forms.rabinovichfoundation.org.il/

 

לתשומת לב מגישי ומגישות הבקשות:

 1. במסגרת בקשת תמיכה נדרשת הגשתם של מספר מסמכים (תסריט, תקציב וכיוצ"ב). יש להכין את המסמכים טרם הגשת הבקשה, בהתאם להוראות המפורטות במסמך הכללים והנהלים הנ"ל.
 1. בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, חובה להגיש לקרן את כל המסמכים המוגשים בבקשת התמיכה (פרט לטופס ההגשה המקוון ולמסמכי קורות החיים) ללא ציון שם המפיק.ה, הבמאי.ת או התסריטאי.ת. יש להקפיד כי אם צורפו לבקשה חומרי הצפייה (למשל: סצנה לדוגמא, טריילר, סרט קודם וכיוצא בזה), גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות היוצרים – לא בתיאור ובכותרת החומר המצולם, ולא בחומר המצולם עצמו ולא בשם הערוץ המקוון בו שמור החומר המצולם. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.
 1. בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש.ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא"ל אישור הגשה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא"ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב. במקרה בו לא הגיע דוא"ל אישור, יש לפנות לקרן לבירור קליטת הבקשה.
 1. אנו ממליצים למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים שלפני המועד האחרון להגשת הבקשות (יום שלישי, ה-1.8.2023). במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש.ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה. בנוסף, בשל עומס ההגשות והפניות לקרן סמוך למועד האחרון להגשת הבקשות, זמינות הקרן לפניות או לשאלות יוצרים.ות בנושא הגשת בקשת תמיכה בימים הסמוכים לפני המועד האחרון להגשת הבקשות תהיה מוגבלת.

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח לתיבת הדוא"ל שהוזנה בטופס ההגשה, יחד עם חוות דעת הלקטורים.יות וללא ציון שמותיהם, בהתאם להוראות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע. התשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה. 

לתשומת לבכם: תמיכות פרוייקט הקולנוע הישראלי לשנת 2023 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן. 

בהצלחה למגישי ולמגישות הבקשות!