חדשות

פרוייקט הקולנוע הישראלי - קול קורא להגשת בקשות לתמיכה, מועד שני לשנת 2021

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי שמחה לבשר לציבור היוצרים והיוצרות על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטית) של בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט הקולנוע הישראלי. זהו מועד ההגשות השני של הקרן בתחום הקולנוע לשנת 2021, בהתאם להגדרות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע.
הגשת בקשות התמיכה לקרן במועד זה היא מיום פרסום הודעה זו, ועד יום ראשון, ה-15.8.2021.

במסגרת מועד זה, הקרן תפעיל שני מסלולי תמיכה חדשים:
1. הקרן בשיתוף עיריית תל-אביב-יפו מכריזות על פתיחת מסלול תמיכה חדש וחד פעמי לשנת 2021, לתמיכה בפיתוח תסריטים עלילתיים באורך מלא אשר יציבו במרכזם את סיפורן התרבותי / החברתי / האנושי / הקהילתי / המורשת ו/או סביבת החיים בשכונות הדרום והמזרח של תל-אביב-יפו. במסלול זה צפויים להיתמך 5 תסריטים בסכום של 30,000 ₪ כל אחד (20,000 ₪ תמיכת הקרן, ו-10,000 ₪ נוספים תמיכת עיריית תל-אביב-יפו).

2. הקרן בשיתוף קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל הקולנוע הבינלאומי בערבה מכריזים על פתיחת מסלול תמיכה חדש וחד פעמי לשנת 2021, לתמיכה בפיתוח תסריטים עלילתיים באורך מלא של "סרטי מדבר", שעלילתם מתרחשת כולה או ברובה באיזורי המדבר בישראל. במסלול זה צפויים להיתמך 3 תסריטים בסכום של 30,000 ₪ כל אחד (25,000 ₪ תמיכת הקרן, ו-5,000 ₪ נוספים תמיכת קרן גשר לקולנוע רב-תרבותי). בנוסף, הזוכים בתמיכה יזכו באירוח ובהדרכה מטעם פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בערבה.

ההגשה במועד הקרוב היא לתחומי התמיכה הבאים:

סרטים עלילתיים באורך מלא:
• סרטים עלילתיים באורך מלא – הפקה
• סרטים עלילתיים באורך מלא – השלמה
• סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח
• סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח תסריטים בנושא סיפורן של שכונות דרום ובמזרח העיר תל-אביב-יפו (בשיתוף עיריית תל-אביב-יפו)
• סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח סרטי מדבר (בשיתוף קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל הקולנוע הבינלאומי בערבה)

סרטי תעודה:
(תחום זה כולל סרטי תעודה באורך מלא, סרטי תעודה קצרים וסדרות תעודה)
• סרטי תעודה באורך מלא (מעל 30 דק') – הפקה
• סרטי תעודה קצרים (15-30 דק') – הפקה
• סרטי תעודה – השלמה
• סרטי תעודה – פיתוח


סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע:
• סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע – הפקה, השלמה ופיתוח.


בקשות תמיכה יתקבלו אך ורק באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של הקרן. כתובת אתר האינטרנט להגשת הבקשות היא:  http://submit.cinemaproject.org.il

היוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש נדרשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; הקרן שומרת לעצמה הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף. מסמך הכללים והנהלים המלא מצוי באתר האינטרנט של הקרן בקישור הבא:

לתשומת לב מגישי ומגישות הבקשות:

בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, חובה להגיש לקרן את כל המסמכים המוגשים בבקשת התמיכה (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) ללא ציון שם המפיק/ה, הבמאי/ת או התסריטאי/ת. יש להקפיד כי אם צורפו לבקשה חומרי הצפייה (למשל: סצנה לדוגמא, טריילר, סרט קודם וכיוצא בזה), גם בהם לא יופיעו שמות היוצרים – לא בתיאור ובכותרת החומר המצולם, ולא בחומר המצולם עצמו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.

בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש/ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא"ל אישור הגשה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא"ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב.
תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח לתיבת הדוא"ל שהוזנה לטופס ההגשה. התשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה. 

אנו ממליצים למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים שלפני המועד האחרון להגשת הבקשות (יום ראשון, ה-15.8.2021). במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש/ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה.


לתשומת לבכם: תמיכות פרוייקט הקולנוע הישראלי לשנת 2021 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.בהצלחה למגישי ולמגישות הבקשות!