לוח זמנים צפוי
מועדי הגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע בשנת 2020 הסתיימו.

הערכת לו"ז למועדים הנוספים הצפויים לשנת 2021 יפורסם בתחילת שנת 2021, בהתאם להוראות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט.
קיומם של מועדי התמיכה בשנת 2021, כמו גם התמיכה בבקשות התמיכה שיוגשו במועדים אלו ושהוגשו בשנת 2020, תלויים בקבלת תקציב התמיכה בקולנוע של הקרן לשנה זו ממשרד התרבות והספורט. כמו כן, ייתכנו שינויים בלו"ז ובקיומם של המועדים, בהתאם לנדרש במבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט, ובהתאם לנסיבות.