לוח זמנים צפוי
לוח זמנים צפוי לשנת 2022 בפרוייקט הקולנוע הישראלי

מועד א' להגשת ובחינת בקשות תמיכה בשנת 2022

פרסום קול קורא: ינואר 2022
מועד אחרון להגשת הבקשות: פברואר 2022
פרזנטציות (בתחומים בהם יתקיימו): אפריל-מאי 2022
תשובות למגישים: יוני 2022

מועד ב' להגשת ובחינת בקשות תמיכה בשנת 2022

פרסום קול קורא: 6 יולי 2022
מועד אחרון להגשת הבקשות: 6 אוגוסט 2022 
פרזנטציות (בתחומים בהם יתקיימו): נובמבר  2022
תשובות למגישים: דצמבר 2022

קיומם של מועדי התמיכה בשנת 2022, כמו גם התמיכה בבקשות התמיכה שיוגשו במועדים אלו, תלויים בקבלת תקציב התמיכה בקולנוע של הקרן לשנה זו ממשרד התרבות והספורט. כמו כן, ייתכנו שינויים בלו"ז ובקיומם של המועדים, בהתאם לנדרש במבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט, ובהתאם לנסיבות.