לוח זמנים צפוי
לוח זמנים צפוי לשנת 2024 בפרוייקט הקולנוע הישראלי

מועד א' להגשת ובחינת בקשות תמיכה בשנת 2024

המועד הסתיים

מועד ב' להגשת ובחינת בקשות תמיכה בשנת 2024

פרסום קול קורא: 3 יולי 2024
מועד אחרון להגשת הבקשות: 3 אוגוסט 2024
פרזנטציות (בתחומים בהם יתקיימו): אוקטובר/נובמבר 2024
תשובות למגישים: תחילת דצמבר 2024

לתשומת הלב: תמיכות פרוייקט הקולנוע הישראלי לשנת 2024 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן. החלטות הקרן יתקבלו על פי מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע שיהיו בתוקף בעת קבלת ההחלטות. במקרה בו מבחני התמיכה שיהיו בתוקף בעת קבלת ההחלטות יעמדו בסתירה לכללי ונהלי פרוייקט הקולנוע הישראלי המצויים בתוקף כיום, או בסתירה לאמור בקול קורא זה, יגברו מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע שיהיו בתוקף בעת קבלת ההחלטות.

כמו כן, ייתכנו שינויים בלו"ז ובקיומם של המועדים, בהתאם לנדרש במבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט, ובהתאם לנסיבות.