חדשות

פרוייקט הקולנוע הישראלי - קול קורא להגשת בקשות לתמיכה, מועד ראשון לשנת 2021

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי שמחה לבשר לציבור היוצרים והיוצרות על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטית) של בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט קולנוע. זהו מועד ההגשות הראשון של הקרן בתחום הקולנוע לשנת 2021, בהתאם להגדרות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע.
הגשת בקשות התמיכה לקרן במועד זה היא מיום פרסום הודעה זו, ועד יום ראשון, ה-28.2.2021.

חשוב לנו להדגיש שלמרות הקשיים שמציב משבר הקורונה, הקרן ממשיכה בעבודתה הסדירה, במטרה לאפשר מתן תמיכות באופן סדיר גם בשנת 2021. פרט למועד הגשות זה, מועד הגשת בקשות אחד נוסף צפוי להיפתח על ידי הקרן בהמשך השנה.


ההגשה במועד הקרוב היא לתחומי התמיכה הבאים:

סרטים עלילתיים באורך מלא:
• סרטים עלילתיים באורך מלא – הפקה
• סרטים עלילתיים באורך מלא – השלמה
• סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח

סרטי תעודה:
(תחום זה כולל סרטי תעודה באורך מלא, סרטי תעודה קצרים וסדרות תעודה)
• סרטי תעודה – הפקה
• סרטי תעודה – השלמה
• סרטי תעודה – פיתוח

סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע:
• סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע – הפקה, השלמה ופיתוח.


בקשות תמיכה יתקבלו אך ורק באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של הקרן. כתובת אתר האינטרנט להגשת הבקשות היא:  http://submit.cinemaproject.org.il

היוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש נדרשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; הקרן שומרת לעצמה הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף. מסמך הכללים והנהלים המלא מצוי באתר האינטרנט של הקרן בקישור הבא:

לתשומת לב מגישי ומגישות הבקשות:

בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, חובה להגיש לקרן את כל המסמכים המוגשים בבקשת התמיכה (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) ללא ציון שם המפיק/ה, הבמאי/ת או התסריטאי/ת. יש להקפיד כי אם צורפו לבקשה חומרי הצפייה (למשל: סצנה לדוגמא, טריילר, סרט קודם וכיוצא בזה), גם בהם לא יופיעו שמות היוצרים – לא בתיאור ובכותרת החומר המצולם, ולא בחומר המצולם עצמו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.


בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש/ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא"ל אישור הגשה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא"ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב.

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח לתיבת הדוא"ל שהוזנה לטופס ההגשה. התשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה.

אנו ממליצים למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים שלפני המועד האחרון להגשת הבקשות (יום ראשון, ה-28.2.2021). במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש/ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה.

לתשומת לבכם: תמיכות פרוייקט הקולנוע הישראלי לשנת 2021 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.בהצלחה למגישי ולמגישות הבקשות!