פרוייקט הקולנוע הישראלי

פרוייקט הקולנוע הישראלי הוא מיזם משותף לקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל-אביב ולקרן ליאון רקנאטי. הפרוייקט החל לפעול בשנת 1988, במסגרת קרן רבינוביץ ובניהולה. לפרוייקט הקולנוע הישראלי הנהלה ציבורית בראשות מר ליאון רקנאטי. פרוייקט הקולנוע הישראלי פועל בתמיכת משרד התרבות והספורט – מינהל התרבות, והמועצה הישראלית לקולנוע.

 

עקרונות פעולה ומטרות:

 • קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, תל אביב (ע"ר) (להלן: "הקרן"), באמצעות 'פרוייקט הקולנוע הישראלי' של הקרן, תשקוד על עידוד הקולנוע הישראלי והתמיכה בו, תוך הקפדה על חירות היצירה והביטוי החיוניים לקיומה של אמנות בכלל ואמנות הקולנוע בפרט, פיתוח צביון תרבותי מקורי ישראלי ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות הרווחות בה ולערכיה.
 • קידום ועידוד יצירה, הפקה, פיתוח, השלמה, שיווק והפצה של סרטים ישראליים, לרבות סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטי תעודה, סרטי אנימציה וסרטי גמר של סטודנטים.
 • עידודו של היוצר בתחום הקולנוע הישראלי, לרבות באמצעות עידוד תנאי הפקה נאותים, ובפרט עידוד יוצרים מקרב הפריפריה.
 • קידום ועידוד יצירה ועשייה קולנועית של נשים.
 • עידוד עשייה חדשנית ושילוב טכנולוגיות מתקדמות.
 • עידוד שיתוף פעולה בין–לאומי בתחום הקולנוע, כולל תמיכה בקו-פרודוקציות קולנועיות בינלאומיות בשותפות ישראלית.
 • קידום הסרט הישראלי, לרבות סיוע לתכניות מיוחדות להפצה ולשיווק של סרטים לציבור הרחב או לקהלים מיוחדים, שלא בדרך של הקרנה בבית קולנוע, כגון הקרנה במתנ"סים, לחיילים, לתלמידים וכיוצא באלה.
 • קידום ותמיכה בשיווק והפצה של היצירה הקולנועית הישראלית בארץ ובחוץ לארץ, תמיכה בשיווקו המערכתי של הקולנוע הישראלי בארץ ובחוץ לארץ.
 • תמיכה בפרויקטים ויוזמות בתחום הקולנוע.
 • תמיכה בשימור הסרט הישראלי.
 • קידום ועידוד יצירה קולנועית לקהלים מסוגים שונים ומגוונים, כולל יצירה בסוגות (ז'אנרים) שאינן מקבלות ביטוי מספיק בקולנוע הישראלי.
 • קידום ועידוד יצירה קולנועית בתקציבים מלאים, לצד קידום ועידוד יצירה קולנועית בהיקפים דלי-תקציב.
 • קידום ועידוד יוצרי קולנוע עצמאיים וותיקים, בעלי מוניטין ומנוסים לצד קידום ועידוד יוצרים צעירים, חדשים ומבטיחים והכוונתם.
 • עידוד היצירה בקרב יוצרים מהפריפריה הישראלית ועידוד היצירה על אודות הפריפריה הישראלית, על כל חלקיה וגווניה, במטרה לאפשר ביטוי לחלקים מהחברה הישראלית שלרוב אינם מקבלים חשיפה רבה.
 • סיוע לסרטים של יוצרים ישראליים, בין השאר, על פי אמות מידה של איכות, ניסיון קולנועי, כשרון בתחום הקולנוע וביטוי אישי, במגמה לתרום ליצירת קולנוע ישראלי מעמיק, רלוונטי, ייחודי ומשמעותי, העונה על מטרות הקרן.
 • סיוע וליווי הפקות מכל רחבי הארץ, ללא זיקה לקבוצה חברתית או אידיאולוגית מסוימת.
מקורות מימון:

התקציב השנתי של הפרוייקט בנוי בעיקרו מתמיכה שנתית של משרד התרבות והספורט והמועצה הישראלית לקולנוע.

מעת לעת מקיים פרוייקט הקולנוע הישראלי מיזמים משותפים עם גורמים שונים השותפים למימון המיזמים.

מנהלים אמנותיים ומלווים מקצועיים של הפקות הנתמכות:

 • בתחום הסרטים העלילתיים באורך מלא: מר יואב אברמוביץ – מנהל אמנותי (משנת 2015), מר נחמן אינגבר – ראש מערך ליווי ההפקות (משנת 2015)
 • בתחום סרטי התעודה: מר פיני שץ – מנהל אמנותי (משנת 2017), מר אריה רייכמן – ראש מערך ליווי ההפקות (משנת 2017)
 • בתחום סרטי הגמר של סטודנטים: גב' אורלי מלסה – מנהלת אמנותית (משנת 2017), מר פיני שץ – ראש מערך ליווי ההפקות (משנת 2017)
 • בתחום שיווק סרטים ושיווק מערכתי: מר יוסי אורן (משנת 2015)

צוות פרוייקט הקולנוע הישראלי:

 • הנהלת פרוייקט הקולנוע הישראלי: ליאון רקנאטי (יו"ר), יעל אבקסיס, מאי ביטון, תמי גיא, שי נשר, חיים פלטנר, מוטי רייף ויגאל ששון
 • כמנכ"ל הקרן מכהן מר גיורא עיני (משנת 1995)
 • כמנכ"ל משותף בקרן מכהן מר יואב אברמוביץ' (משנת 2019)
 • כמנהלת ההפקות בפרוייקט הקולנוע הישראלי מכהנת גב' יעל שמחוני
 • כמזכירת הקרן ופרוייקט הקולנוע הישראלי מכהנת גב' רונית קינן
 • כמנהלת החשבונות של הקרן מכהנת גב' מיכל כהן
 • כמזכירה בקרן מכהנת גב' נחמה וולברגהקרן תומכת ב:

  • הפקת סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא של במאים בעלי ניסיון, בהפקת סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא של במאים חדשים בראשית דרכם, וכן בהפקת סרטים עלילתיים באורך מלא, דלי תקציב, בעלי אופי ייחודי.
  • הפקת סרטי תעודה, בין השאר, על בעיות יסוד בחברה ובתרבות הישראלית.
  • הפקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע באוניברסיטאות ובבתי הספר לקולנוע (ברמת מכללות) ברחבי הארץ, על מנת לאפשר לבוגרים להעמיק את ההתנסות הקולנועית שלהם.
  • פיתוח תסריטים לסרטים עלילתיים באורך מלא ובפיתוח תסריטים לסרטי תעודה.
  • השלמות לסרטים בכל התחומים ובהיבטים שונים אחרים של היצירה הקולנועית.
  • מיזמי קולנוע ייחודיים כדוגמת מקבצי סרטים של יוצרים צעירים, מסגרות הפקה ייחודיות, חממות פיתוח תסריט ועוד.
  • שיווק סרטים ישראלים בארץ ובחו"ל, ושיווק מערכתי של הקולנוע הישראלי.

מידע נוסף: