תחום סרטים עלילתיים

 

תחום סרטים עלילתיים

 

בתחום זה תומכת הקרן בסרטים עלילתיים באורך מלא. סרטים אלו מוגדרים כסרטים המבוססים על תסריט עלילתי באורך 75 דקות לכל הפחות, ושעמדו בקריטריונים של הגדרת סרט ישראלי בחוק הקולנוע ותקנותיו. בתחום זה הקרן תומכת בסרטים עלילתיים במסגרת מסלולי התמיכה הבאים:

 • מסלול להפקת סרטים של יוצרים/ות עם ניסיון מוכח
 • מסלול להפקת סרטים של יוצרים/ות בתחילת דרכם
 • מסלול להפקת קופרודוקציות בינלאומיות
 • מסלול הנותן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל (סרטי פריפריה)
 • מסלול להפקת קומדיות
 • מסלול להפקת סרטי אנימציה באורך מלא
 • מסלול להפקת סרטי ז'אנר (אימה, מדע בדיוני, פנטזיה וכו')
 • מסלול לסרטי ילדים ונוער
 • מסלול ניסיוני לסרטים של יוצרים/ות מהמגזר החרדי
 • מסלול השלמת סרטים
 • מסלול לפיתוח תסריטים ופרויקטים
 • מסלול חממה לפיתוח תסריטים ופרויקטים של יוצרים/ות צעירים
 • מסלול לפיתוח תסריטי אנימציה
 • מסלול לעידוד תסריטאיות
 • מסלול לפיתוח תסריטים של הקהילה הגאה

הקרן ממיינת את כל ההגשות המגיעות אליה בהתאם למסלולים הנ"ל. במידה ובשנה מסוימת לא הוגשו בקשות תמיכה במסלול מסוים, או שלא הוגשו בקשות תמיכה העומדות בקריטריונים האמנותיים המחייבים את הקרן, מסלול זה לא יופעל באותה השנה. כמו כן, הפעלת כלל המסלולים מותנית ביכולת התקציבית של הקרן באותה שנה.

הקרן מקבלת בקשות תמיכה מיוצרים/ות בתחום זה במועדי הגשה המפורסמים באתר האינטרנט של פרוייקט קולנוע במהלך השנה. יוצרים/ות המעוניינים להגיש בקשת תמיכה מתבקשים לקרוא בעיון את מסמך "כללים ונוהל" של פרוייקט קולנוע, ולהגיש בקשתם בהתאם למפורט בו.