פרוייקט קולנוע

"פרוייקט קולנוע" הוא מיזם משותף לקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל-אביב ולקרן ליאון רקנאטי. הפרוייקט החל לפעול בשנת 1988, במסגרת קרן רבינוביץ ובניהולה. לפרוייקט קולנוע הנהלה ציבורית בראשות מר ליאון רקנאטי. פרוייקט קולנוע פועל בתמיכת משרד התרבות והספורט – מינהל התרבות, והמועצה הישראלית לקולנוע.

 

עקרונות פעולה ומטרות:

 • פרוייקט קולנוע מקיים את פעילותו בהיקף ארצי ואין לו כל זיקה לקבוצה חברתית או אידיאולוגית מסויימת.
 • הפרוייקט מעודד יצירת סרטי קולנוע ישראליים איכותיים. הוא מסייע לסרטים של יוצרים ישראליים על פי קריטריונים של איכות, ניסיון קולנועי וביטוי אישי, ולא רק על פי שיקולי רייטינג והצלחה מסחרית. בכך הוא תורם ליצירת קולנוע ישראלי מעמיק, רלוונטי, ייחודי ומשמעותי המביא לדיון אמיתי ופלורליסטי בבעיות הזהות הישראלית, מורשת ובעיות השעה.
 • הפרוייקט נועד, בין השאר, לקדם ולטפח יוזמות שונות במסגרת הקולנועית בישראל. הוא מסייע ליוצרי קולנוע, החל מרמת סרטי גמר בבתי הספר לקולנוע, דרך יוצרים צעירים ועד ליוצרים מבוססים, לממש את רעיונותיהם לסרטים בכל התחומים.
 • בקשות תמיכה בפרוייקט מוגשות לקרן במהלך השנה ללא מועדים מחייבים (פרט לתחום סרטי גמר של סטודנטים, בו מפורסמים תאריכי ההגשה לבקשות התמיכה באמצעות מוסדות הלימוד השונים ברחבי הארץ). עם זאת, לנוחות היוצרים, מפרסם הפרוייקט את מועדי יציאת בקשות התמיכה לקריאת הלקטורים.
 • הפרוייקט פועל בשיטת הלקטורים, הקוראים את התסריטים ומדרגים אותם על פי טיבם האמנותי בעיניהם. אך יחד עם זאת הוא מלווה את ההפקה במרבית שלביה עד לסיומה ע"י שני מלווי הפקות ומנהל הפקות ובסיוע הועדות המקצועיות המייעצות בכל התחומים.
 • הפרוייקט מקיים שני שלבים בסינון התסריטים המוגשים. לאחר סינון ראשון ע"י הלקטורים ומלווי ההפקות מזומנים כל היוצרים שעברו לשלב השני לפגישה/ראיון עם הועדה המקצועית המייעצת בתחום הגשת התסריט כדי לאפשר להם הבהרות נוספות על הסרטים (בתחום סרטי הסטודנטים ובתחומי פיתוח תסריט והשלמת הפקה הבחירה נעשית ללא שלב שני).
 • הועדות בתחומים השונים קובעות את מספר הסרטים ואת גובה המענק הניתן לכל אחד מהם, על פי שיקולים של פורמאט, ז'אנר, אורך, מקורות כספיים נוספים וכדומה, ודואגות לנאותות הפקה בכך שהן מוודאות את קיומם של תנאים הולמים ואמצעים נאותים להפקת סרטים ברמה טובה.
 • הסרטים הזוכים להמלצת הועדה עוברים לאישור ההנהלה הציבורית של הפרוייקט ולאישור הדירקטוריון. לאחר האישור נחתם חוזה עם הזוכה.
 • הקרן מעמידה לרשות ההפקות, בהתאם לצורך, ליווי מקצועי, באמצעות המנהלים האמנותיים ומנהל ההפקות וכן סיוע בתחומי הייעוץ משפטי, שרותי ראיית חשבון וחשבות על פי הצורך, בצד ליווי ההפקות והפיקוח עליהן הנעשה באמצעות הועדות המקצועיות המייעצות בכל תחום

מקורות מימון:

התקציב השנתי של הפרוייקט בנוי בעיקרו על פירות מהון יסוד ורכוש של הקרן, מהקצבה שנתית של עירית ת"א-יפו.
מאז 1996 ועד היום זוכה פרוייקט קולנוע לתמיכה שנתית של משרד התרבות והספורט והמועצה הישראלית לקולנוע.

מעת לעת מקיים פרוייקט קולנוע מיזמים משותפים עם גורמים שונים השותפים למימון המיזמים.

מנהלים אמנותיים ומלווים מקצועיים של הפקות הנתמכות:

 • בתחום הסרטים העלילתיים באורך מלא: מר יואב אברמוביץ – מנהל אמנותי (משנת 2015), מר נחמן אינגבר – ראש מערך ליווי ההפקות (משנת 2015)
 • בתחום סרטי התעודה: מר פיני שץ – מנהל אמנותי (משנת 2017), מר אריה רייכמן – ראש מערך ליווי ההפקות (משנת 2017)
 • בתחום סרטי הגמר של סטודנטים: גב' אורלי מלסה – מנהלת אמנותית (משנת 2017), מר פיני שץ – ראש מערך ליווי ההפקות (משנת 2017)
 • כמנכ"ל הקרן מכהן מר גיורא עיני (משנת 1994)

צוות פרוייקט קולנוע:

 • הנהלת פרוייקט קולנוע: ליאון רקנאטי (יו"ר), גילה אלמגור, דוריס ארקין, נמרוד בן יעקב, תמי גיא, אסף זמיר, שמואל חפץ, גבי לוין, ד"ר יגאל משיח, שי נשר, חיים פלטנר, חיים קרופסקי, ניסן קרופסקי, יגאל ששון
 • כמנכ"ל הקרן מכהן מר גיורא עיני
 • כסמנכ"ל הקרן מכהן מר יואב אברמוביץ'
 • כמנהלת ההפקות בפרוייקט קולנוע מכהנת גב' יעל שמחוני
 • כמזכירת הקרן ופרוייקט קולנוע מכהנת גב' רונית קינן
 • כמנהלת החשבונות של הקרן מכהנת גב' מיכל כהן
 • כמזכירה בקרן מכהנת גב' נחמה וולברגהקרן תומכת ב:

 • הפקת סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא של במאים בעלי ניסיון, בהפקת סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא של במאים חדשים בראשית דרכם, וכן בהפקת סרטים עלילתיים באורך מלא, דלי תקציב, בעלי אופי ייחודי.
 • הפקת סרטי תעודה, בין השאר, על בעיות יסוד בחברה ובתרבות הישראלית.
 • הפקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע באוניברסיטאות ובבתי הספר לקולנוע (ברמת מכללות) ברחבי הארץ, על מנת לאפשר לבוגרים להעמיק את ההתנסות הקולנועית שלהם.
 • פיתוח תסריטים לסרטים עלילתיים באורך מלא ובפיתוח תסריטים לסרטי תעודה.
 • השלמות לסרטים בכל התחומים ובהיבטים שונים אחרים של היצירה הקולנועית.
 • מיזמי קולנוע ייחודיים כדוגמת מקבצי סרטים של יוצרים צעירים, מסגרות הפקה ייחודיות, חממות פיתוח תסריט ועוד.
 • שיווק סרטים ישראלים בארץ ובחו"ל, ושיווק מערכתי של הקולנוע הישראלי.
 • מידע נוסף: לקטורים שהועסקו בפרוייקט קולנוע, מספר הגשות שהוגשו בתחומי השונים, פירוט בדבר חלוקת תקציב המוסד לסרטים השונים