לוח זמנים צפוי

במהלך שנת 2019 פתחה הקרן שלושה מועדי הגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע, כנדרש במבחני התמיכה בתחום הקולנוע. להלן הלו"ז הצפוי למועדים השני והשלישי:

משלוח תשובות למגישי בקשות התמיכה במועד השני: עד ליום 20.11.2019

הגשת בקשות תמיכה למועד השלישי: עד ליום 4.10.2019

משלוח תשובות למגישי בקשות התמיכה במועד השלישי: עד ליום 4.2.2020

הערכת לו"ז למועדים הנוספים הצפויים לשנת 2020 יפורסמו בהמשך.


קיומם של מועדי התמיכה בשנת 2020, כמו גם התמיכה בבקשות התמיכה שיוגשו במועדים אלו ושהוגשו בשנת 2019, תלויים בקבלת תקציב התמיכה בקולנוע של הקרן לשנה זו ממשרד התרבות והספורט. כמו כן, ייתכנו שינויים בלו"ז ובקיומם של המועדים, בהתאם לנדרש במבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט, ובהתאם לנסיבות.