לוח זמנים צפוי

במהלך שנת 2018 צפוי מועד הגשת בקשות תמיכה אחד, המיועד לכל תחומי ההגשה:


תאריך אחרון להגשת בקשות תמיכה לקרן: עד ליום 3.7.2018

משלוח הזמנות לעולים לפרזנטציות בתחומים הרלוונטיים: סוף חודש אוגוסט / תחילת חודש ספטמבר 2018

ישיבות הפרזנטציות בתחומים הרלוונטיים: תחילת / אמצע חודש אוקטובר 2018

משלוח תשובות למגישי בקשות התמיכה: עד ליום 3.11.2018