לוח זמנים צפוי

לוח הזמנים הצפוי להגשות לשנת 2017*

מועד הגשת בקשות התמיכה לקרן הסתיים ב-2.3.2017.
לוח הזמנים המתוכנן לשנה הבאה יפורסם בתחילת 2018.

*לוח הזמנים הנ"ל הוא לוח זמנים מתוכנן, ועשוי להשתנות. עדכונים ללוח הזמנים המתוכנן יפורסמו באתר האינטרנט של הקרן.